JA publiceert vierde coronaquickscan

Vanuit haar taak om de continuïteit van jeugdhulp te monitoren, heeft de Jeugdautoriteit voor de vierde keer onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor cruciale jeugdhulp in Nederland.

Microscopisch beeld van het coronavirus
©National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Halverwege december 2020 heeft de JA 61 jeugdhulpinstellingen benaderd om een vragenlijst met 27, deels open en deels gesloten, vragen te beantwoorden. Van de instellingen heeft 66% hier gehoor aan gegeven. De vragenlijst is vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van VNG, BGZJ, NZa, IGJ, JenV en VWS. Naast algemene knelpunten als gevolg van het coronavirus is specifiek uitvraag gedaan naar vermindering van productie, financiële knelpunten, knelpunten m.b.t. personeel en de afhandeling van compensatie via gemeenten.