Strategie, Beleid en Organisatie

De afdeling Strategie, Beleid en Organisatie (SBO) van de Jeugdautoriteit (JA) ondersteunt de organisatie bij het realiseren van de doelen van de JA en de verdere opbouw en professionalisering van de JA als organisatie. De taken van de afdeling zijn onderverdeeld in vijf hoofdlijnen.

1. Bedrijfsvoering & interne organisatie

SBO is verantwoordelijk voor alle taken rondom de bedrijfsvoering van de JA en de interne organisatie. Voorbeelden zijn professionalisering van het archief en kantoorautomatisering.

2. Strategische advisering en beleidsmatige taken

SBO werkt aan doorontwikkeling van onder meer het Instellingsbesluit, het Convenant Continuïteit Jeugdhulp, relatiestatuten met de ministeries van VWS en JenV en samenwerkingsafspraken met de IGJ, de IJenV en de NZa. Daarnaast organiseert SBO een klankbordgroep waarin de sector reflecteert op de taakuitvoering door de Jeugdautoriteit.

3. Stakeholdermanagement en accounthouderschap

SBO onderhoudt een netwerk met diverse spelers in de sector. SBO is daarin bestuurlijk accounthouder voor externe relaties. SBO is verantwoordelijk voor het versterken van relaties en het organiseren van werkbezoeken.

4. Communicatie

SBO ondersteunt de inhoudelijke afdelingen van de JA bij hun communicatie, zowel intern als extern. Communicatie verloopt onder meer via de website, het Jeugdautoriteit Magazine en sociale media.

5. Juridisch advies

SBO helpt de inhoudelijke afdelingen van de JA met juridische ondersteuning en advies, het opzetten van een AVG-plan en de coördinatie van WOB-verzoeken.