Indicatorenoverzicht voor jeugdhulpaanbieders

In het kader van de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel vraagt de Jeugdautoriteit (JA) diverse indicatoren op die relevant zijn om vroegtijdig continuïteitsrisico’s te signaleren. Dit document beschrijft welke indicatoren de JA gaat verzamelen bij jeugdhulpaanbieders en hoe deze moeten worden aangeleverd.

Tot nu toe gepubliceerde versies van dit document:
Versie Datum
1.0 15 maart 2022
1.1 (huidige versie) 20 april 2022