Monitoren en signaleren

Als de continuïteit van jeugdhulp in gevaar komt, onderneemt de Jeugdautoriteit zo snel mogelijk actie. De afdeling Monitoren en Signaleren brengt daarom (dreigende) problemen in het jeugdhulpstelsel in beeld. De uitkomsten van onderzoek van de Jeugdautoriteit kunnen leiden tot een casusaanpak, politieke signalering of strategische agendering.

Early Warning System

De Jeugdautoriteit gebruikt een eigen databank om in een vroeg stadium problemen met de continuïteit van jeugdhulp te signaleren. Dit heet het Early Warning System (EWS). De data voor het EWS komen uit diverse bronnen, zoals gegevens van aanbieders en gemeenten. In het EWS gebruikt de Jeugdautoriteit onder meer:

  • Thematische onderzoeken van de Jeugdautoriteit zelf;
  • Financiële informatie van aanbieders;
  • Informatie over inkoopbeleid, contractmanagement en budget van gemeenten en regio’s;
  • Actualiteiten in nationale en lokale media;
  • Praktijkervaringen vanuit casuïstiek.

Aan de hand van signalen van continuïteitsproblemen met jeugdhulp uit het EWS kan de afdeling Casuïstiek in actie komen. Brede patronen die voortkomen uit het EWS kunnen aanleiding geven tot nader onderzoek op stelselniveau of agendering in het kader van voorkomen.

Onderzoeken

De afdeling Monitoren en Signaleren van de Jeugdautoriteit (JA) doet zelf onderzoek en laat onderzoek uitvoeren naar risico’s rond de continuïteit van jeugdhulp in Nederland. Daarnaast doet de JA onderzoek naar elementen van het jeugdhulpstelsel, bijvoorbeeld naar residentiele zorg of de effecten van regionalisering.

Financiële positie aanbieders

De JA voert jaarlijks een onderzoek uit naar de financiële positie van aanbieders, gebaseerd op de jaarcijfers over het voorgaande jaar. Op basis van de uitkomsten voert de JA een verdiepend onderzoek uit naar de aanbieders waarbij de continuïteit van jeugdhulp in gevaar kan komen.

Trendoverleg

De Jeugdautoriteit zit het trendoverleg voor, waarin partijen uit het jeugdhulplandschap bij elkaar komen om trends in de jeugdhulp te bespreken.

Coronaquickscan

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor instellingen die cruciale jeugdhulp bieden voert de Jeugdautoriteit periodiek onderzoek uit. De bevindingen uit dit onderzoek worden gepubliceerd in de coronaquickscans.