Voorlichtingsbijeenkomsten

Voor de deelnemers van de pilot organiseert de JA voorlichtingsbijeenkomsten om informatie over de opzet van de pilot te geven, planning en soorten data- en informatieverzameling. Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en suggesties.

Voor de deelnemers aan de pilot organiseert de JA voorlichtingsbijeenkomsten om informatie te delen over de opzet van de pilot, de planning en de soorten data- en informatieverzameling. Uiteraard is daarbij ook ruimte voor vragen en suggesties.

In maart vonden de eerste voorlichtingsbijeenkomsten plaats in Rotterdam en Tilburg. De presentatie van deze bijeenkomsten is online in te zien.

In navolging van deze bijeenkomsten organiseert de JA een extra online bijeenkomst op 27 juni van 15.30 – 17.00 uur. Bent u benaderd voor deelname aan de pilot, dan bent u van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Meldt u zich dan vóór 22 juni bij pilot@jeugdautoriteit.nl.