Kennis en Verbinden

Door het delen van ervaringen en expertise met gemeenten, aanbieders en de ministeries van VWS en JenV wil de Jeugdautoriteit helpen problemen met jeugdhulp voor te zijn. De afdeling Kennis en Verbinden zet de kennis van de Jeugdautoriteit in om gemeenten en aanbieders te helpen om knelpunten te voorkomen die de Jeugdautoriteit in casuïstiek of onderzoek heeft gezien.

De Jeugdautoriteit (JA) heeft de taak om over de continuïteit van jeugdhulp te rapporteren aan onder anderen gemeenten, jeugdhulpregio's en de Ministers van VWS en Rechtsbescherming. Deze taak is vastgelegd in het Instellingsbesluit. Onderdeel hiervan is het delen van kennis die problemen met de continuïteit van jeugdhulp kan voorkomen.

Activiteiten

De afdeling Kennis en Verbinden organiseert en faciliteert verschillende activiteiten die bijdragen aan verbinding, verrijking, verandering en verbetering in het jeugdhulpstelsel.

Voorkomen-tafels

De Jeugdautoriteit verbindt in strategische rondetafelgesprekken partijen uit het jeugdhulpstelsel. Tijdens de voorkomen-tafels inventariseren partijen gezamenlijke knelpunten en zoeken oplossingen voor die knelpunten. De voorkomen-tafels gaan zowel over actuele thema’s als over toekomstige ontwikkelingen. De JA gebruikt kennis en data uit deze bijeenkomsten voor het verstevigen van de aanpak van de afdelingen Casuïstiek en Monitoren en Signaleren.

Innovatie

De Jeugdautoriteit zet zich in voor innovatie van het jeugdhulpstelsel. Het stelsel is gebaat bij andere, nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke opgaven en methodes om verandering van het stelsel te ondersteunen. Een van de manieren waarop de JA innovatie stimuleert is een jaarlijkse challenge voor vernieuwing in het jeugdhulpstelsel. Daarbij zal de JA een prijs uitreiken voor de meest aansprekende - en uitvoerbare - inzending.

Seminars

De Jeugdautoriteit wil partijen uit het jeugdhulplandschap op alle niveaus verbinden. Minstens vier keer per jaar organiseert de JA een (online) seminar voor het delen van kennis en ervaring. Deelnemers kunnen daarbij workshops volgen en leren van voorbeelden uit de casuïstiek.