Advies Jeugdautoriteit over situatie Intervence in Zeeland

De Jeugdautoriteit is gevraagd om advies uit te brengen over het conceptbesluit van Zeeuwse gemeenten om geen nieuwe maatregelen aan jeugdhulpaanbieder Intervence toe te wijzen.

Op 1 december 2020 hebben de Zeeuwse gemeenten het conceptbesluit genomen om per 1 januari 2021 geen nieuwe jeugdbeschermingsmaatregelen toe te wijzen aan de jeugdhulpaanbieder Intervence en de lopende maatregelen over te dragen aan drie andere gecertificeerde instellingen.

De Jeugdautoriteit is, door het bestuurlijk overleg waaraan de betrokken partijen deelnemen, gevraagd om hierover advies uit te brengen.

Adviezen van de Jeugdautoriteit zijn in principe niet openbaar, maar omdat dit advies al in de openbaarheid is gekomen publiceert de JA het advies over de inrichting van het vervolgproces alsnog.