Contact

Het doel van de Jeugdautoriteit is om de continuïteit van cruciale jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. Of het nu gaat om een concrete hulpvraag of een informele ontmoeting, de Jeugdautoriteit is bereikbaar voor aanbieders en inkopers van jeugdhulp en andere organisaties in het jeugdhulpstelsel.

Contactgegevens

De Jeugdautoriteit is gevestigd in de Hoftoren in Den Haag. U kunt de Jeugdautoriteit telefonisch bereiken via 070 - 340 68 88 of u kunt een mail sturen naar info@jeugdautoriteit.nl.

Adres

Bezoekadres Postadres

Jeugdautoriteit

Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag

Jeugdautoriteit

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

Hoftoren