Beeld: Paul Voorham
Beeld: Loes van der Meer
Beeld: Riesjard Schropp
Beeld: William Moore
Beeld: Tineke Dijkstra
Beeld: Valerie Kuypers
Beeld: Tineke Dijkstra

Home

Kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland die hulp nodig hebben, moeten daarop kunnen rekenen. De Jeugdautoriteit draagt daarom onafhankelijk en onpartijdig bij aan het voorkomen en oplossen van problemen met de continuïteit van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.