Jaarplan 2021

In haar jaarplan spreekt de JA de ambitie uit om in 2021 het jeugdhulpstelsel actief te ondersteunen door discontinuïteit van de jeugdhulp vroegtijdig te signaleren, te agenderen, te voorkomen en waar nodig op te lossen.

Een belangrijk doel voor 2021 is het bestendigen van de nieuw opgerichte afdeling Kennis en Verbinden. Directeur Karel Schuurman: “Wethouders en bestuurders geven aan dat zij van de Jeugdautoriteit kennisdeling verwachten vanuit casuïstiek en monitoring en signalering. De Jeugdautoriteit zal komend jaar dan ook prioriteit geven aan het verbinden van partijen, omdat de Jeugdautoriteit mede is gericht op het stimuleren van een zelflerend stelsel en het realiseren van meer duurzame, integrale oplossingen.”

Download het jaarplan 2021 of bekijk de bijbehorende poster.