Webinar over onderzoek naar financiële positie jeugdhulpaanbieders

Dinsdag 2 maart organiseert de JA het webinar ’Onderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders’.

De JA heeft een onderzoek uitgevoerd naar financiële positie van jeugdhulpaanbieders. Op dinsdag 2 maart organiseert de JA van 14.00 tot 15.30 uur een webinar voor jeugdhulpaanbieders waarin de uitkomsten en methodiek van dit onderzoek worden toegelicht. De publicatie van het onderzoek op de website van de JA volgt zo spoedig mogelijk.

Aanmelden

Behoor je tot de doelgroep van jeugdhulpaanbieders? Meld je dan aan via info@jeugdautoriteit.nl om deel te nemen. Vermeld daarbij s.v.p. je naam, de organisatie waarvoor je werkt en je functie. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging en nadere details voor de webinar.