Onderzoeksrapport financiële positie van jeugdhulpaanbieders gepubliceerd

De Jeugdautoriteit wil problemen met de continuïteit van jeugdhulp helpen voorkomen en bijdragen aan een professionele ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel. Hiervoor doet de JA zelfstandig onderzoek. Eén van de onderzoeken die zij daarvoor jaarlijks uitvoert is naar de financiële positie van jeugdhulpaanbieders. Het rapport van het onderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders 2019 is nu beschikbaar.

Onderzoek en analyse
In het onderzoek zijn jaarrekeningen en jaarverslagen uit 2019 en actuele nieuwsberichten geanalyseerd van 226 jeugdhulpaanbieders met een omzet uit jeugd van meer dan 2 miljoen.

De JA ziet een verslechtering van de financiële positie van aanbieders ten opzichte van 2018. Bij 81 aanbieders is op basis van de analyse sprake van een verhoogd risico op discontinuïteit in het leveren van de noodzakelijke jeugdhulp.

Verdiepingsonderzoek
Of er daadwerkelijk problemen zijn bij deze aanbieders met een verhoogd risico op discontinuïteit dient nader onderzocht te worden. Ook het verschil tussen sectoren voor wat betreft de financiële positie van aanbieders, dient nader onderzocht te worden. Het verdiepingsonderzoek hiervoor start de JA in maart. De betreffende organisaties zullen benaderd worden om met de JA in gesprek te gaan en recentere cijfers te delen zodat de JA een zo actueel mogelijk beeld kan vormen van de situatie.

Webinar
Op dinsdag 2 maart a.s. van 14.00-15.30 uur vindt een webinar plaats voor jeugdhulpaanbieders om een algemene toelichting te geven op  het onderzoek, de methodiek en de conclusies. Behoor je tot de doelgroep van jeugdhulpaanbieders? Meld je dan aan via info@jeugdautoriteit.nl om deel te nemen. Vermeld daarbij s.v.p. je naam, de organisatie waarvoor je werkt en je functie. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging voor de webinar.