In gesprek met jeugdhulpaanbieders en gemeenten tijdens webinars

De Jeugdautoriteit (JA) verzorgde in maart en april twee webinars ’Onderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders’ voor jeugdhulpaanbieders en de opdrachtgevers van jeugdhulp - de gemeenten. Door de verzamelde kennis te delen, draagt de JA bij aan de ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel en kunnen problemen in de jeugdhulp mogelijk voorkomen worden.

Tijdens de webinars was er ruimte voor vragen en antwoorden over de onderzoeksmethodiek en de uitkomsten. Deze vragen en antwoorden zijn beschikbaar als download. Ook is de presentatie over het onderzoek na te lezen.

De JA heeft een onderzoek uitgevoerd naar de financiële positie van jeugdhulpaanbieders in 2019. Hieruit blijkt dat 81 van de 226 onderzochte jeugdhulpaanbieders een verhoogd risico hebben op continuïteitsproblemen. Het onderzoek naar financiële positie van jeugdhulpaanbieders is reeds op de website van de JA gepubliceerd en kan hier gedownload worden.

Resultaten verdiepingsonderzoek in juni verwacht

Het verdiepingsonderzoek, dat een vervolg is op het al uitgevoerde onderzoek ’Financiële positie jeugdhulpaanbieders 2019’, is in april opgestart. De resultaten hiervan worden in juni bekend gemaakt.