Derde editie van het JA Magazine is uit!

JA Magazine #3 is uit! In deze derde editie van het online magazine van de Jeugdautoriteit (JA) staat het samenwerken aan de continuïteit van de jeugdhulp centraal. Lees hoe het jeugdhulpstelsel werkt aan een convenant om het stelsel beter te laten functioneren als het gaat om het voorkomen, signaleren en oplossen van continuïteitsrisico’s in de jeugdhulp.

Beeld: ©Jeugdautoriteit

Momenteel maken de stelselpartijen afspraken in het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp’ rondom vier thema’s: tarieven, monitoren en vroegtijdig signaleren door de Jeugdautoriteit (informatiepositie), geschillenbeslechting en een draaiboek met instructies bij zorgelijke continuïteitrisico’s. Dit alles is ingebed in een Leren en ontwikkelencyclus. In de gemeente Utrecht wordt Leren en ontwikkelen al toegepast. Gerbrich Kuperus en Gaby Willemse vertellen hoe deze nieuwe werkwijze de relatie tussen gemeente en jeugdhulpaanbieder verbetert.

In het dubbelinterview met Diana Hofsteenge – Jans (RSJ IJsselland) en Karel Schuurman (JA) gaan we dieper in op de betekenis van het convenant in relatie tot de centrale inkoop en de ontwikkeling van de rol van de JA. Met betrekking tot het thema informatiepositie vertelt Han Huizinga (VGN) over de kansen van het informatie delen die in het belang zijn voor de sector en hoe er wordt gewerkt om een te grote lastenverzwaring te voorkomen. Tot slot is Anne-Marie Willemsen (ministerie van VWS) aan het woord. Vanuit de stuurgroep is zij betrokken geweest bij het convenant en zij deelt hierover haar visie. Ook blikt zij terug op de ontwikkelingen in de jeugdhulpsector in de laatste jaren.