Convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp in werking getreden

Het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp’ is op 19 juli 2021 in de Staatscourant gepubliceerd en in werking getreden. De BGZJ*, VNG en de ministeries van JenV en VWS (ook namens de Jeugdautoriteit) hebben op 1 juli het convenant ondertekend.

In het convenant hebben de partijen afspraken gemaakt waarmee zij voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) weg kan vallen, omdat bijvoorbeeld aanbieders in (financiële) problemen komen. Zij committeren zich om samen continuïteitsrisco’s in de jeugdhulp te voorkomen.

Stelselpartijen met het convenant
Beeld: ©De Jeugdautoriteit

Met het ondertekenen van het convenant willen de partijen meer rust in het stelsel brengen. Tegelijkertijd is het convenant een eerste stap en zullen in de Hervormingsagenda Jeugd ook meer fundamentele stappen worden gezet.

Lees de zakelijke versie van het convenant in de Staatscourant, de publieksvriendelijke samenvatting op de website van de JA, of bekijk de infographic bij het convenant.

* BGZJ (namens Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, de VGN en VOBC)