Het nieuwe JA Magazine is uit!

JA Magazine #5, het online magazine van de Jeugdautoriteit (JA), is uit! In deze editie staan weer interessante interviews met verschillende spelers uit het jeugdhulpveld, o.a. met Dineke Hartman (autismehuis), Frank Bluiminck (Branches gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)), Wendela Kuper (VWS), Jan Smid (gemeente Den Haag), Annemiek Hartman (Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden), Elske van Amelsfort (JenV), Nannette Trenning (JA) en Karel Schuurman (JA).

Cover JA Magazine 5
Beeld: ©Jeugdautoriteit

Vanuit drie verschillende perspectieven praten we over de resultaten uit het Verdiepingsonderzoek. Wat is de visie daarop van autismehuis als jeugdhulpaanbieder, BGZJ als branchevereniging en het ministerie van VWS als stelselverantwoordelijke? Annemiek Hartman en Jan Smid vertellen vanuit hun accounthoudende rol bij regio Haaglanden over het verbeterplan voor de Gecertificeerde instellingen van regio Zuidwest. De gastcolumn is geschreven door Elske van Amelsfort. Zij is sinds september de nieuwe directeur Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen bij het ministerie van JenV.

De onderzoeksrubriek geeft een korte samenvatting van de resultaten uit twee onderzoeken die de JA eind 2021 heeft gepubliceerd: het onderzoek naar orthopedagogisch behandelcentra (OBC-onderzoek) en het Verdiepingsonderzoek Financiële positie jeugdhulpaanbieders. Verder blikken we in deze editie terug op de belangrijke highlights in 2021 en is het laatste woord aan oud-directeur Karel Schuurman die per 15 januari afscheid heeft genomen van de JA en de richting voor 2022 aangeeft.