Jeugdautoriteit: Snel regionale oplossingen nodig voor JeugdzorgPlus

De Jeugdautoriteit heeft op 21 oktober 2022 het Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere jeugdhulpketenpartners. Het rapport geeft inzicht in capaciteit, bezetting en herkomst van cliënten in JeugdzorgPlus. De Jeugdautoriteit concludeert dat door het verschil tussen bezetting en capaciteit groot omzetverlies ontstaat, met continuïteitsproblematiek tot gevolg. De Jeugdautoriteit roept partijen op samen tot een passende regionale oplossing te komen.

Beeld: William Moore

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Het huidige beleid in de jeugdhulpsector is erop gericht jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien en het aantal uithuisplaatsingen terug te brengen naar nul.

De afgelopen jaren daalt de instroom van JeugdzorgPlus sterk. De capaciteit daalt minder hard dan de instroom, met een lagere bezettingsgraad tot gevolg. Dat zorgt voor bij sommige aanbieders voor financiële problemen, waardoor andere vormen van jeugdhulp onder druk komen te staan.

De Jeugdautoriteit concludeerde eerder al dat het tempo waarin de instroom daalt niet overal past bij de snelheid waarop organisaties hun zorg kunnen afschalen. Meerdere aanbieders van JeugdzorgPlus hebben bij de Jeugdautoriteit gemeld dat deze tendens leidt tot problemen met de continuïteit van jeugdhulp. Bovendien is onvoldoende duidelijk of er synchroon aan de afbouw van JeugdzorgPlus goede alternatieven worden ontwikkeld. Als dat niet gebeurt kunnen kwetsbare kinderen in de knel komen.

Op 1 juli 2022 stuurde de Jeugdautoriteit een toezichtssignaal over JeugdzorgPlus naar de staatssecretaris van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Naar aanleiding hiervan hebben het ministerie van VWS en de VNG verzocht om een actueel beeld van de ontwikkelingen in JeugdzorgPlus. In het Rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus biedt de Jeugdautoriteit inzicht in de subsector. In het nieuwe rapport valt op dat de instroom sterk verschilt tussen regio’s. Om deze verschillen te verklaren is samenwerking in de regio’s nodig.