Capaciteit en bezetting JeugdzorgPlus in 2023 licht gedaald

De capaciteit van de JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) is in 2023 licht gedaald. Op 31 december 2023 waren er in Nederland 581 plaatsen in de JeugdzorgPlus beschikbaar, tegenover 609 aan het begin van 2023. Ook de bezetting is licht gedaald, van 503 jeugdigen begin 2023 naar 495 eind 2023. De bezettingsgraad bedroeg eind 2023 gemiddeld 85 procent. Dat blijkt uit de Monitor JeugdzorgPlus van de Jeugdautoriteit, met peildatum 31 december 2023.

Beeld: ©Paul Voorham

Sinds een aantal jaar wordt landelijk gestreefd naar afbouw van de gesloten jeugdhulp. Het huidige beleid in de jeugdhulpsector is gericht op nul jongeren in de gesloten jeugdhulp in 2030. Omdat de afbouw van de JeugdzorgPlus financiële risico’s met zich meedraagt, brengt de Jeugdautoriteit elk kwartaal in kaart wat de capaciteit en bezetting is van alle JeugdzorgPlus-instellingen in Nederland.

Lage bezettingspercentages

Het gemiddelde bezettingspercentage over 2023 kwam uit op 85 procent. De vuistregel is dat tarieven kostendekkend zijn bij een bezettingspercentage van 90 procent. Tussen de aanbieders van JeugdzorgPlus onderling bestaan grote verschillen. Op peildatum 31 december 2023 zijn er van de 16 accommodaties slechts 5 met een bezettingspercentage van boven de 90 procent. Daarnaast hebben 7 accommodaties een bezettingsgraad tussen de 70 en 90 procent en 4 een bezettingsgraad lager dan 70 procent. Dat is reden tot zorg. De snelle afbouw van de gesloten jeugdhulp in de periode 2019-2022 heeft er mede toe geleid dat alle aanbieders van JeugdzorgPlus inmiddels bij de Jeugdautoriteit in casuïstiek zitten. De continuïteit van alle geleverde jeugdhulp door deze instellingen is hierdoor in gevaar. De Jeugdautoriteit heeft vorig jaar al aangegeven dat de afbouw van JeugdzorgPlus zonder gelijktijdige ontwikkeling van alternatieven leidt tot continuïteitsproblemen van zorg.