JA Magazine #5

Februari 2022

"De GI’s hebben perspectief nodig, dat moeten we ze geven."

Sinds 2020 werkent de regio’s Haaglanden, Midden Holland en Holland Rijnland samen aan een verbeterplan voor de jeugdbescherming bij GI’s. De JA gaat in gesprek met Annemiek Hartman (Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden) en Jan Smid (Gemeente Den Haag).

Ambitieus verbeterplan voor GI’s regio Zuidwest

"Alleen door de problemen van het hele gezin aan te pakken kunnen we het kind blijvend beschermen."

Elske van Amelsfort, directeur Jeugd, familie en aanpak criminaliteitsfenomenen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, ziet het belang van de Jeugdautoriteit voor het jeugdstelsel. "Er is behoefte aan een objectief beeld van de problemen in de jeugdhulp."

Jeugdbescherming en jeugdreclassering gebaat bij een duurzaam perspectief

Jaarverslag gepubliceerd, samenwerkingsafspraken met de NZa en een nieuwe directeur

Het belangrijkste nieuws van de JA van de afgelopen twee maanden.

Nieuws