Aanmeldingsformulier Webinar 'Financiële Positie Jeugdhulpaanbieders' voor gemeenten

Op donderdag 15 april van 12:00 tot 13:00 uur organiseert de JA een webinar voor gemeenten over het onderzoek 'financiële positie jeugdhulpaanbieders’. Tijdens dit webinar worden de uitkomsten en methodiek van dit onderzoek toegelicht. 

Behoor je tot de doelgroep van gemeenten? Meld je dan aan via onderstaand formulier. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging en nadere details voor de webinar.

Aanmelding webinar ‘Onderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders’ voor gemeenten

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Op 15 april organiseert de Jeugdautoriteit een webinar voor gemeenten. Via het formulier op de website van de Jeugdautoriteit kunnen mensen zich aanmelden.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Het webinar is niet openbaar en alleen bedoeld voor mensen die bij de gemeenten werkzaam zijn of andere overheidsinstantie mbt jeugdzorg.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We gebruiken de gegevens voor ons eigen crm / relatiemanagement en nieuwsbrief (mogelijkheid in nieuwsbrief om dit uit te vinken)

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We nemen de gegevens op in ons eigen crm / relatiemanagement.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *