Verdiepingsonderzoek Financiële Positie Jeugdhulpaanbieders

De Jeugdautoriteit heeft eind 2020 en begin 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de financiële positie van jeugdhulpaanbieders met een omzet op jeugd van meer dan twee miljoen die per ultimo december 2020 gegevens over het jaar 2019 hadden aangeleverd in DigiMV. In 2019 waren dat 226 jeugdhulpaanbieders, die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor circa 80% van de gehele omzet op jeugd. Uit dat onderzoek bleken 81 jeugdhulpaanbieders van de 226 een potentieel continuïteitsrisico te lopen. Om dat risico te duiden en inzicht te verkrijgen in de actuele stand van zaken, is een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om actuele continuïteitsrisico’s te signaleren die samenhangen met financiële risico’s bij individuele jeugdhulpaanbieders. Daarnaast is het onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van knelpunten die worden ervaren en die mogelijk een risico vormen voor de continuïteit van jeugdhulp.