Onderzoeksrapport Regiovisies Jeugdhulp

Uit het onderzoek Regiovisies Jeugdhulp van de Jeugdautoriteit blijkt dat circa twee derde van alle jeugdzorgregio’s een regiovisie ontwikkeld heeft. De Jeugdautoriteit adviseert regio’s die nog geen regiovisie hebben deze snel te ontwikkelen en te laten voldoen aan de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). Uit het onderzoek blijkt dat vermindering van regeldruk in weinig regiovisies aandacht krijgt, terwijl dat een belangrijke transformatiedoelstelling is en in de gehele sector een knelpunt vormt. De Jeugdautoriteit beveelt aan om administratieve lastenvermindering expliciet aandacht te geven en te standaardiseren waar dat mogelijk is.

In Nederland zijn er 42 jeugdhulpregio’s. De Jeugdautoriteit heeft onderzocht of regio’s uitvoering hebben gegeven aan de afspraak om een regiovisie op te stellen en of die regiovisies ook inhoudelijk voldoen aan de eisen van de Norm voor Opdrachtgeverschap. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de maanden maart en april van 2022. In die periode is voor elke regio bepaald of er een regiovisie is opgesteld.