Jeugdhulpregio

Gemeenten werken regionaal samen ten behoeve van de uitvoering van de Jeugdwet. Nederland is verdeeld in 42 jeugdhulpregio’s. Er wordt hierbij een gemeente aangewezen die het aanspreekpunt van de jeugdhulpregio is.

Elke gecertificeerde instelling en jeugdhulpaanbieder die bovenregionaal opereert heeft een accounthoudende regio: een jeugdzorgregio die primair verantwoordelijk is voor die aanbieder. De VNG beheert in overleg met de jeugdzorgregio’s een lijst met accounthoudende regio’s.