Jeugdzorg

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor de begrippen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgevoerd door de zogenaamde Gecertificeerde Instellingen.