Lerend jeugdhulpstelsel

In een lerend jeugdhulpstelsel hebben alle betrokken organisaties (gemeenten, regio’s, jeugdhulpaanbieders en Rijk) een lerende cultuur en structuur waarin de professional gefaciliteerd wordt om elke dag beter worden. Daarnaast brengt een lerend stelsel stelselpartners met elkaar in verbinding en draagt het bij aan kennisuitwisseling, samenwerking en innovatie.