Tweede webinar over onderzoek naar financiële positie jeugdhulpaanbieders

Donderdag 15 april organiseert de JA voor de tweede keer het webinar ’Onderzoek financiële positie jeugdhulpaanbieders’. Het onderzoek wordt toegelicht aan de opdrachtgevers van jeugdhulp - de gemeenten.

De JA heeft een onderzoek uitgevoerd naar de financiële positie van jeugdhulpaanbieders. Hieruit blijkt dat 81 van de 226 onderzochte jeugdhulpaanbieders een verhoogd risico hebben op continuïteitsproblemen. Op donderdag 15 april organiseert de JA van 12:00 - 13:00 uur voor gemeenten een webinar waarin de uitkomsten en methodiek van dit onderzoek worden toegelicht. 

Eerder is een webinar voor aanbieders georganiseerd. Maar ook voor gemeenten levert het onderzoek een aantal belangrijke bevindingen op om kennis van te nemen. Tijdens het webinar is ruimte voor vragen en antwoorden over de onderzoeksmethodiek en de uitkomsten. Daarnaast wordt het vervolgonderzoek, dat een verdieping is op het al uitgevoerde onderzoek, kort toegelicht.

Het onderzoek naar financiële positie van jeugdhulpaanbieders is reeds op de website van de JA gepubliceerd en kan hier gedownload worden.

Aanmelden

Behoor je tot de doelgroep van gemeenten? Meld je dan aan via het aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging en nadere details voor de webinar.