Kees van Nieuwamerongen nieuwe directeur van de Jeugdautoriteit

Kees van Nieuwamerongen start op 1 april als interim directeur-bestuurder bij de Jeugdautoriteit (JA). Het MT van de JA is blij met de komst van de nieuwe directeur. Waarnemend directeur Danielle Wille: “2022 is een belangrijk jaar voor de JA, waarin onze organisatie via de Jeugdwet een wettelijke basis gaat krijgen. Daarnaast heeft de JA in 2022 een aantal ambities voor doorontwikkeling en versterking van onze missie om continuïteitsrisico’s te helpen voorkomen en oplossen. Kees van Nieuwamerongen is een ervaren bestuurder en we zien in hem het leiderschap dat nodig is voor het aangaan van onze uitdagingen en het verwezenlijken van een stevig fundament voor de JA.”

Portretfoto van Kees van Nieuwamerongen

Op dit moment is Kees werkzaam als kwartiermaker/waarnemend inspecteur-generaal van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Daarvoor heeft hij verschillende posities als directeur bekleed bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, waaronder die van directeur Publieke Instituties en Control. Ook is hij secretaris geweest bij het College Financieel Toezicht op Curaçao en directeur Bestuursondersteuning bij het ministerie van VWS. Kees studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Kees: “Het jaarplan van de Jeugdautoriteit begint met de constatering dat ieder kind de zorg verdient die het nodig heeft. Toezichthouders staan altijd voor grote maatschappelijke opgaven, maar die van de JA raakt enorm aan de basis waar je als samenleving voor wilt staan. Daarom vind ik het bijzonder waardevol en eervol om aan deze ambitie een bijdrage te mogen leveren.”