Wat kan de Jeugdautoriteit voor uw gemeente betekenen?

De Jeugdautoriteit heeft een digitale brochure gepubliceerd waarin de rol van de JA richting gemeenten wordt toegelicht.

Beeld: Paul Voorham

Binnen het jeugdhulpstelsel hebben gemeenten de primaire verantwoordelijkheid om te voorzien in jeugdhulp: de wethouder als verantwoordelijke voor de levering en de gemeenteraad als controleur van het college. De Jeugdautoriteit kan zowel wethouders als colleges ondersteunen en adviseren, maar heeft ook een signalerende functie als de rollen niet goed ingevuld worden. Het gaat dan om zaken als bedrijfsvoering, tarifering en relaties tussen aanbieders en opdrachtgevers.

De Jeugdautoriteit richt zich niet op inhoudelijke of individuele (zorg)vraagstukken, maar draagt wel bij aan de verdere ontwikkeling van het stelsel. Geregeld publiceert de Jeugdautoriteit rapporten en onderzoeken en deelt kennis en ervaring met gemeenten, jeugdzorgregio’s, aanbieders en de ministeries van VWS en JenV. Begin 2024 zal de Jeugdautoriteit onderdeel worden van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Contact

De Jeugdautoriteit komt graag met gemeenten in contact. U kunt de Jeugdautoriteit bereiken via info@jeugdautoriteit.nl of telefonisch: 070 - 340 68 88.

Vermoedens van problemen bij een organisatie (aanbieder, gemeente of regio) die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van jeugdhulp kunt u melden via het JA Meldpunt.