JA Meldpunt

Bij het JA Meldpunt meldt u (vermoedens van) problemen bij een organisatie (aanbieder, gemeente of regio) die direct gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van jeugdhulp. Door problemen in het jeugdhulpstelsel vroegtijdig te signaleren, zijn ernstige problemen mogelijk te voorkomen of gemakkelijker op te lossen.

Voor wie?

Het JA meldpunt is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen het jeugdhulpstelsel, of op een andere manier betrokken is bij jeugdhulp. Denkt u hierbij aan:

 • jeugdhulpaanbieders
 • gemeenten 
 • jeugdzorgregio’s
 • inspecties
 • toezichthouders
 • banken

Bent u niet tevreden over de kwaliteit van de jeugdhulp die aan een kind wordt geleverd? Meld uw klacht dan eerst bij uw zorgaanbieder, of anders bij het Landelijke Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of bij het Meldpunt van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Soorten meldingen

 1. U vermoedt (financiële) problemen bij een jeugdhulporganisatie die (acute) gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van die organisatie en voor de jeugdhulp.
 2. U bent op de hoogte van een voornemen om bijvoorbeeld:
 • het jeugdhulpaanbod zonder overleg met opdrachtgevers en/of regio te wijzigen, uit te breiden of te starten; 
 • binnen zes maanden onverwachts een bepaalde zorgvorm af te bouwen; 
 • de raad van bestuur en/of raad van toezicht bij aanbieders van samenstelling te wisselen, anders dan de benoemingstermijn;
 • de rechtsvorm en inrichting van het samenwerkingsverband van gemeenten te veranderen. Denk hierbij aan governance, mandatering en uittredingsafspraken.;
 • het aanspreekpunt van een samenwerkingsverband van gemeenten te veranderen;
 • jeugdhulpregio’s en samenwerkings-/ inkooporganisaties van samenstelling te veranderen;
 • een wethouder met de portefeuille Jeugd en de portefeuille Financiën bij een gemeente te wisselen, buiten de verkiezingen om.

3. U wilt een knelpunt melden in de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders, gemeenten en/of regio’s.

4. Overige meldingen die van invloed kunnen zijn op de continuïteit van jeugdhulp.

Hoe kunt u een melding doen?

Bij het JA Meldpunt kunt u een signaal melden. Belangrijk is dat u zo zorgvuldig mogelijk omschrijft waar uw melding over gaat. Eventuele documenten kunt u meesturen.

Vult u ook uw eigen contactgegevens in zodat de Jeugdautoriteit bij aanvullende vragen contact met u kan opnemen. Zo kunnen wij uw melding met een zo volledig mogelijke achtergrond in behandeling nemen. Gebruik het formulier JA Meldpunt om uw melding aan ons door te geven:

Wilt u toch liever uw melding anoniem doen? Gebruikt u dan onderstaand formulier. 

U kunt ook telefonisch een melding doen bij het JA Meldpunt:

telefoonnummer 070 - 340 68 88
(bereikbaar ma t/m vrij: van 09.00 tot 17.00 uur)

Wat gebeurt er met uw melding?

Nadat u uw melding bij het JA Meldpunt heeft gedaan, streeft de Jeugdautoriteit ernaar om binnen twee weken contact met u op te nemen. Het kan zijn dat wij nog een aantal vragen hebben naar aanleiding van uw melding. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden over de afhandeling van uw melding. Signalen kunnen door de Jeugdautoriteit met andere externe partijen, zoals de IGJ en NZa, worden gedeeld als dat nodig blijkt voor de continuïteit en/of kwaliteit van de zorg.

Voor anonieme meldingen geldt dat wij ernaar streven om binnen twee weken het risico van uw melding op de continuïteit van jeugdhulp te beoordelen. Op basis daarvan besluiten wij om wel of geen onderzoek op te starten.