Staatssecretaris VWS bezoekt Jeugdautoriteit

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, bracht donderdag 9 februari een werkbezoek aan de Jeugdautoriteit. Voor onze adviseurs en onderzoekers een uitgelezen moment om Van Ooijen en medewerkers van de Directie Jeugd inzicht te geven in de dagelijkse realiteit van de Jeugdautoriteit. Hoe openen we de ogen van jeugdhulpaanbieders? Hoe voorkom je dat je signalen mist? En hoe reëel zijn risico’s op verstoring van de continuïteit van de jeugdzorg nu eigenlijk?

Het bezoek stond in het teken van verdere kennismaking en de manier waarop medewerkers van de Jeugdautoriteit de continuïteit van jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering bevorderen. “Jullie hebben mooie instrumenten ontwikkeld waarmee de Jeugdautoriteit niet alleen dicht op de bal zit, maar ook goed en snel inzichtelijk maakt hoe het met jeugdhulporganisaties gaat.” Van Ooijen doelt hiermee op de belangrijkste taken van de Jeugdautoriteit waarmee hij, aan de hand van een drietal gesprekken, tijdens zijn bezoek kennis heeft gemaakt.

Spiegel voorhouden

Waar de Jeugdautoriteit richting onder meer jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het ministerie van VWS verschillende rollen vervult- van adviseren tot bemiddelen - ligt de nadruk vooral op het vroegtijdig signaleren van continuïteitsrisico’s, zelfstandig onderzoek naar hoe het jeugdhulpstelsel functioneert en het begeleiden van casussen zodra aanbieders kampen met problemen.

“Het kunststukje van jullie werk is dat jullie vanuit signalering, casuïstiek en bestuurlijke bemiddeling over actuele sectorinformatie beschikken en op deze manier organisaties een spiegel kunnen voorhouden. Met de concurrentie binnen de sector en de soms gespannen relaties die daarbij kunnen ontstaan, is jullie signalerende taak bovendien extra van belang”, concludeert van Ooijen na afloop van de gesprekken.

Kwetsbaarheden

Jeugdhulporganisaties hebben momenteel niet alleen te maken met een stijgende zorgvraag, maar ook met aanhoudende werkdruk onder professionals, toenemende personeelstekorten en een vaak bepalende rol van gemeenten. “Op basis van onze kennis en inzichten zijn wij in staat om kwetsbaarheden in het stelsel bloot te leggen”, blikt directeur van de Jeugdautoriteit Kees van Nieuwamerongen terug op het werkbezoek. “Dit maakt de sector kwetsbaar waardoor vroegtijdig signaleren van eventuele continuïteitsrisico’s en het inzichtelijk maken van data over bedrijfsvoering van jeugdhulporganisaties hoogstnoodzakelijk is. Wij stellen het op prijs dat de staatssecretaris belangstelling toont voor ons werk en dat wij de urgentie die wij signaleren hebben kunnen onderstrepen.”