Jeugdautoriteit publiceert Jaarverslag 2022

De Jeugdautoriteit heeft het jaarverslag over 2022 aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen en de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. In het jaarverslag over 2022 blikt de Jeugdautoriteit terug op een druk jaar met zowel grote uitdagingen als vruchtbare samenwerkingen.

Beeld: ©Loes van der Meer

2022 is een roerig jaar geweest voor de jeugdzorgsector. De beschikbaarheid, continuïteit en kwaliteit van de jeugdzorg stonden onder grote druk. Helaas is er ook in 2022 voor de Jeugdautoriteit nieuwe casuïstiek bijgekomen. De Jeugdautoriteit (JA) heeft bij vijftien jeugdzorgaanbieders bijgedragen aan het oplossen van problemen met de continuïteit van jeugdzorg. In twee regio’s heeft de JA de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport interbestuurlijk toezicht geadviseerd ten aanzien van JeugdzorgPlus.

In het jaarverslag benoemt de JA dat problemen in de governance meestal aan de basis liggen van problemen in de continuïteit van zorgverlening. Dat kan betekenen dat de professionaliteit van instellingen niet op orde is, wat bijvoorbeeld zichtbaar is in onvoldoende registratie van kosten en activiteiten of problemen met de financiering. Maar het kan ook betekenen dat de aansturing van jeugdhulpaanbieders achterblijft, bijvoorbeeld door ontoereikende tarieven of onvoldoende gelijkwaardigheid in de relatie tussen gemeente en aanbieder. Hoewel alle partijen het belang van kind en gezin vooropstellen speelt de samenwerking tussen aanbieders, gemeenten en jeugdzorgregio’s in toenemende mate een rol bij continuïteitsrisico’s.

De JA heeft bovendien verschillende onderzoeken uitgevoerd, zowel structureel als incidenteel. Met onder andere een inventarisatie van onderzoek naar Gecertificeerde Instellingen en het rapport Kerncijfers JeugdzorgPlus heeft de JA rijk, regio, gemeenten en de zorgsector in 2022 geïnformeerd en geadviseerd.

In 2022 heeft de JA haar rol in het stelsel vervuld met de blik op de toekomst. Zo heeft de organisatie zich voorbereid op de verwachte overgang van taken naar de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook een pilot voor een in 2023 uit te rollen systeem voor vroegsignalering was een belangrijk thema. Directeur Kees van Nieuwamerongen: “Van de Jeugdautoriteit mag verwacht worden dat zij niet pas reageert als de continuïteit bedreigd wordt, maar ook anticipeert op mogelijke risico’s. Daartoe is in 2022 onder meer geëxperimenteerd met een early warning systeem (EWS). In het komende jaar zal het EWS verder worden ontwikkeld zodat de Jeugdautoriteit problemen in een vroeg stadium constateert en daarmee meer als toezichthouder kan optreden.”