Inventarisatie Onderzoeken Gecertificeerde Instellingen

In het onderzoeksrapport ‘Inventarisatie Onderzoeken Gecertificeerde Instellingen’ kijkt de Jeugdautoriteit naar onderzoeken naar de jeugdbeschermingssector van de afgelopen vijf jaar. De Jeugdautoriteit heeft de aanbevelingen uit deze onderzoeken verzameld en in beeld gebracht waar deze toe hebben geleid. Bij het ontwikkelen van (nieuwe) maatregelen om tijdige jeugdhulp te realiseren zou gebruik moeten worden gemaakt van bestaande kennis, in plaats van dat met nieuwe onderzoeken naar problematiek steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Met dit rapport wil de Jeugdautoriteit daaraan bijdragen.