Jaarplan 2023

2023 wordt een belangrijk jaar voor de Jeugdautoriteit. Naast de inzet op onze reguliere activiteiten, vroegsignalering en casuïstiek, zal 2023 ook in het teken staan van de aankomende reorganisatie. Met het wetsvoorstel Taken zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein worden de taken van de Jeugdautoriteit ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa.) In aanloop naar dit wetsvoorstel intensiveert de Jeugdautoriteit in 2023 de samenwerking met de NZa.