Jeugdautoriteit publiceert Jaarplan 2023

In 2023 werkt de Jeugdautoriteit aan doorontwikkeling van haar belangrijkste taken: vroegsignalering en toezicht, advies in casuïstiek, stelselonderzoek en kennisdeling. Dit doet de Jeugdautoriteit onder meer door het Early Warning System uit te breiden, (toezicht)gesprekken met jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpregio’s te intensiveren en onderzoek te doen naar verschillende jeugdhulpthema’s zoals gecombineerde aan­bieders en hoofd- en onderaannemerschap. 

Beeld: ©Jeugdautoriteit

Volgend jaar zal ook in het teken staan van de aankomende reorganisatie. Met het Wetsvoorstel Taken zorgautoriteit op Jeugdwet-terrein worden de taken van de Jeugdautoriteit ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In aanloop naar dit wetsvoorstel intensiveert de Jeugdautoriteit in 2023 de samenwerking met de NZa.

Directeur Kees van Nieuwamerongen: “Het komende jaar wordt een belangrijk jaar voor de Jeugdautoriteit en voor de hele jeugdhulpsector. De maatschappelijke druk op de sector is groot. De wachtlijsten, het personeelstekort, de hoge verwachtingen en de beperkte middelen zullen een inspanning vergen van alle betrokken partijen: rijksoverheid, regio’s en gemeenten, aanbieders, professionals en ouders. De Jeugdautoriteit heeft ook in 2023 de bijzondere rol om de continuïteit en beschikbaarheid van de jeugdhulpverlening te bevorderen.”