Jaarverslag 2021

Op 3 maart 2022 heeft de Jeugdautoriteit (JA) het jaarverslag over 2021 aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen en de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind. De JA heeft in 2021 belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en haar positie in het jeugdhulpstelsel verstevigd.