Handleiding JA Monitor

In het kader van de Pilot informatievoorziening jeugdstelsel vraagt de JA bij jeugdhulpaanbieders en gemeenten diverse indicatoren op die relevant zijn om vroegtijdig continuïteitsrisico te signaleren.

Het aanleveren van deze indicatoren gebeurt via een online vragenlijst: de JA Monitor. Dit document bevat de handleiding hoe in te loggen bij de JA Monitor en hoe deze te gebruiken.