Indicatorenoverzicht voor jeugdhulpaanbieders

In het kader van het Early Warning Systeem vraagt de Jeugdautoriteit diverse indicatoren op die relevant zijn om vroegtijdig continuïteitsrisico’s te signaleren. Dit document beschrijft welke indicatoren de Jeugdautoriteit verzamelt bij jeugdhulpaanbieders en hoe deze moeten worden aangeleverd.

Tot nu toe gepubliceerde versies van dit document:
Versie Datum
1.0 15 maart 2022
1.1 20 april 2022
2.2 (huidige versie) 23 maart 2023