Impactanalyse ‘Nieuwe cao jeugdzorg’

In de dagelijkse uitvoeringspraktijk, werkend met jeugdhulpaanbieders die financieel onder druk staan, ziet de Jeugdautoriteit (JA) onder andere door de nieuwe cao voor het jaar 2024 risico’s voor de continuïteit van jeugdzorg.Om een indruk te krijgen van de continuïteitsrisico’s die de loonstijging in 2024 met zich meebrengt, heeft de JA een impactanalyse uitgevoerd. Deze impactanalyse richt zich specifiek op de financiële gevolgen gedurende het jaar 2024 met als doel een indruk te krijgen van de mogelijke impact van de loonstijging op jeugdhulpaanbieders en daarmee gepaard gaande risico’s voor de continuïteit op de korte termijn.