Trendanalyse ‘Financiële ontwikkelingen in de jeugdhulpsector’

In het kader van stelselonderzoek heeft de JA het afgelopen halfjaar onderzoek verricht naar de vermogens- en liquiditeitspositie van aanbieders en de ontwikkelingen daarvan in de afgelopen vijf jaar. Voor dit onderzoek heeft de Jeugdautoriteit gebruikgemaakt van gegevens uit de DigiMV-database, waarin de jaarverslagen van jeugdzorgaanbieders worden vastgelegd. Daarbij is gebruikgemaakt van de laatste beschikbare jaarrekeningen over het verslagjaar 2022.