Bedrijfsvoering

Eén van de voorwaarden voor de continuïteit van jeugdhulp is een goede bedrijfsvoering (naast bijvoorbeeld ook een goede governance). Uit casuïstiek en onderzoek waar de Jeugdautoriteit bij betrokken is, blijkt dat bij veel instellingen die financieel in de problemen komen, de bedrijfsvoering niet goed op orde is, vandaar dat de bedrijfsvoering voor de Jeugdautoriteit bijzondere aandacht verdient.

De bedrijfsvoering gaat over de wijze waarop een zorginstelling haar werkzaamheden organiseert. Denk aan zaken als huisvesting, administratie, personeel en ICT. Er is geen vast concept voor, of een sectorbrede code. Bij instellingen die in de problemen komen zijn er vaak (een combinatie van) knelpunten ten aanzien van bijvoorbeeld vastgoed, ICT, personeel, administratieve organisatie, interne controle, declaratieprocessen of managementinformatie.