Beschikbaarheid

Beschikbaarheid van jeugdhulp gaat om de mogelijkheid om te kunnen beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen die een cliënt op dat moment nodig heeft.

Momenteel is een wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ in de maak, waarin sterkere samenwerkingsverplichtingen voor gemeenten worden opgenomen, alsmede taken voor de NZa die tot doel hebben de beschikbaarheid van zorg te bevorderen.