Advies JA over plan voor overdracht jeugdhulp in Zeeland

De Jeugdautoriteit adviseert in een brief de minister voor Rechtsbescherming, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de bestuurscommissie Jeugd van de 13 Zeeuwse gemeenten over het conceptplan van aanpak voor de overdracht van jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland.

De JA spreekt in de brief zijn zorgen uit over de continuïteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio. Het conceptplan mist naar de mening van de JA op cruciale punten uitwerking en diepgang.

Adviezen van de Jeugdautoriteit zijn in principe niet openbaar. Dit advies is dat wel, omdat de minister voor Rechtsbescherming het heeft toegevoegd aan een brief aan de Tweede Kamer.