Convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’

Het Convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ is een set aan afspraken, op 1 juli 2021 ondertekend door:

• Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse GGZ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en

de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra, verenigd in de Branches Gespecialiseerde

Zorg voor de Jeugd (BGZJ)

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

• Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

• Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), mede namens de

Jeugdautoriteit (JA)

De gemaakte afspraken hebben als doel de continuïteit in de jeugdhulp te bevorderen en hebben voornamelijk betrekking op de samenwerking tussen opdrachtgevers (gemeenten en jeugdzorgregio’s) en opdrachtnemers (jeugdhulpaanbieders en Gecertificeerde Instellingen) en de rol die de Jeugdautoriteit daarbij heeft.