Cruciale jeugdzorg

Cruciale jeugdzorg is een term die voorkomt in de subsidieregeling ‘Continuïteit cruciale jeugdzorg’ om een categorisering en afbakening te bepalen voor de toepasbaarheid van de regeling.

Binnen dat kader zijn dat aanbieders die de volgende typen jeugdhulp bieden:

  • De jeugdhulp waarvoor door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een landelijk raamcontract is afgesloten;
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering;
  • Gesloten jeugdhulp;
  • Zorg voor jeugdigen in orthopedagogische behandelcentra;
  • Verplichte zorg zoals bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen;
  • Pleegzorg;
  • Verslavingszorg voor jeugdigen en forensische zorg.

Naast deze toepassing wordt bij de uitvoering van de taken en werkzaamheden van de Jeugdautoriteit deze term niet toegepast.