Verdiepingsonderzoek financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders

De Jeugdautoriteit heeft tussen maart en juli 2020 verdiepend onderzoek gedaan naar 44 aanbieders van jeugdhulp waarvan uit eerder onderzoek is gebleken dat daar de continuïteit van zorg in gevaar kan komen.

Illustratieve foto van een schrijvend kind
Beeld: Arenda Oomen Fotografie

In het najaar van 2019 heeft EY in opdracht van de Jeugdautoriteit 109 organisaties die cruciale jeugdhulp aanbieden onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van de jaarverslagen over 2018 en nieuwsberichten over deze organisaties. 

Van de 109 organisaties bleken 44 een hoog risico te hebben ten aanzien van de continuïteit van zorg.

De Jeugdautoriteit heeft tussen maart en juli 2020 een verdiepend onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de situatie van deze 44 aanbieders.