Early Warning System / Vroegsignalering

Met een ‘Early Warning System’ (EWS) doet de Jeugdautoriteit aan vroegsignalering. De bedoeling is dat eventuele continuïteitsrisico’s in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd.

Dit doet de Jeugdautoriteit door dataverzameling en -analyse uit openbare bronnen en eigen uitvragen/onderzoeken, en door actief signalen te verzamelen in het veld (o.a. via accountmanagement) en in de media. Daarnaast voert de Jeugdautoriteit diverse kwalitatieve onderzoeken uit.

Het EWS ziet toe op aanbieders met een jeugdhulpomzet van meer dan twee miljoen euro per jaar en regio’s en gemeenten.

Gemeenten en jeugdzorgregio’s kunnen ook kleine aanbieders met een zeer specialistisch jeugdhulpaanbod aanmerken als EWS-aanbieders, wanneer het aanbod niet eenvoudig over te nemen is door andere aanbieders.