Toezicht

De toezichthouders van de Jeugdautoriteit (JA) signaleren continuïteitsproblemen in de jeugdhulp en proberen deze zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen zij onder andere met behulp van data uit het Early Warning System (EWS), waarmee financiële risico’s bij jeugdhulpaanbieders in kaart worden gebracht. Deze wijze van vroegsignalering komt voort uit het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’.

Wanneer onze toezichthouders signalen hebben dat de continuïteit van de jeugdzorg in gevaar is, nemen zij contact op met de betreffende aanbieder. Door mee te denken en waar mogelijk te helpen, proberen zij grotere financiële problemen te voorkomen. Het Team Toezicht van de JA heeft veel kennis van de jeugdhulpsector en jarenlange financiële ervaring. Door de onafhankelijke rol van onze toezichthouders kunnen zij bijvoorbeeld bemiddelen tussen aanbieders en gemeenten.

Zijn de problemen bij een aanbieder zo groot dat de continuïteit van zorg  in gevaar komt, dan wordt Team Casuïstiek ingeschakeld.

Lees meer over Team Toezicht in het interview in het JA Magazine van oktober 2023.