Inbedding taken Jeugdautoriteit bij Nederlandse Zorgautoriteit

Met het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ worden de taken van de Jeugdautoriteit (JA) ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De Ministerraad is in september 2023 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Vervolgens heeft de Raad van State het voorstel voorzien van advies. Als de wet wordt aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer treedt hij naar verwachting in januari 2025 in werking.

Doorontwikkeling

In aanloop naar de inwerkingtreding van de wet intensiveren de NZa en de JA sinds vorig jaar hun samenwerking op het gebied van: 

  • De werkwijze voor toezicht op jeugdhulpaanbieders (vroegsignalering en toezichtgesprekken);
  • De werkwijze voor casuïstiek (mede op basis van het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp);
  • De werkwijze voor stelseltoezicht (monitoring) en data-analyse.

Daarnaast wordt in beeld gebracht welke taken van de Jeugdautoriteit buiten het wetsvoorstel vallen en mogelijk elders moeten worden belegd.