Publicaties

De Jeugdautoriteit (JA) publiceert met regelmaat over eigen onderzoek en onderzoek dat in opdracht van de JA is uitgevoerd. Daarnaast legt de JA jaarlijks verantwoording af met een jaarplan en een jaarverslag. Vier keer per jaar publiceert de JA het JA Magazine, een uitgave met inspirerende verhalen en gesprekken met sleutelfiguren in het jeugdstelsel.