Monitor JeugdzorgPlus september 2023

In de Monitor JeugdzorgPlus houdt de Jeugdautoriteit bij wat de capaciteit en de bezetting is binnen de gesloten jeugdzorg (JeugdzogPlus). Deze monitor is een update van de monitors die de Jeugdautoriteit in oktober 2022 en juni 2023 uitbracht. Uit de monitor blijkt dat de bezetting van de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) sinds medio 2021 stabiliseert rond de 500 jeugdigen.